Privredno društvo COPTECH se bavi  izvozom, uvozom i prodajom elektro materijala, opreme, poluproizvoda i proizvoda od bakra, aluminijuma i drugih metala. COPTECH svoj poslovni uspeh bazira na stručnosti i profesionalnosti svojih kadrova i visokom kvalitetu  svojih  usluga,  kao  i  partnerskom  odnosu  sa  isporučiocima  i  kupcima  u  cilju zadovoljenja njihovih zahteva i potreba, zaposlenih i zaintresovanih strana.

Politika IMS COPTECH-a, zasnovana je na uspostavljanju i održavanju  tržišno  orijentisanog poslovnog sistema, uz stalno poboljšanje integrisanog sistema menadžmenta i povećanje efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja COPTECH-a.

Politika IMS privrednog društva COPTECH se zasniva na sledećim principima:

 • ispunjenje zahteva i očekivanja kupaca,
 • visoki kvalitet proizvoda, tačnost isporuke i konkurentski odnos cene i kvaliteta proizvoda,
 • kontinualno poboljšanje efektivnosti i efikasnosti svih aspekata privrednog društva,
 • visoka stručnost i kompetentnost zaposlenih,
 • povećanje tržišnog učešća,
 • dosledno poštovanje zakona, propisa, kodeksa, standarda iz delatnosti COPTECH-a, kao i iz oblasti žaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu i ugovornih klauzula,
 • proširivanje asortimana proizvoda i usluga privrednog društva,
 • primena, održavanje i kontinuirano unapređenje integrisanog sistema menadžmenta,
 • liderstvo, privrženost i učešće najvišeg rukovodstva u svim procesima integrisanog sistema menadžmenta,
 • upravljanje otpadom kroz pravilno prikupljanje, skladištenje i tretman svih vrsta otpada,
 • štednjom energije i smanjenjem upotrebe štetnih materija,
 • promovisanjem prevencije zagađenja i smanjenjem negativnog uticaja na životnu sredinu,
 • stvaranje uslova za rad, koji omogućavaju bezbedna radna mesta,
 • eliminisanje opasnosti kako bi se sprečile povrede i narušavanje zadravlja zaposlenih,
 • obezbeđivanje uslova za konsultovanje i učestvovanje zaposlenih u predlaganju mera za poboljšavanje sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu,
 • unapređenjem zdravlja i bezbednosti na radu,
 • saradnja sa zainteresovanim stranama,
 • dosledna kontrola i upravljanje procesima kojima se obezbeđuje potpuno eliminisanje rizika po bezbednost i zdravlje na radu i životnu sredinu.

Rukovodstvo i svi zaposleni u privrednom društvu COPTECH kroz svakodneno obavljanje svojih aktivnosti,  rukovodeći  se  principom  kontinualnog  unapređenja  sistema  menadžmenta  kvalitetom, sistema menadžmenta životnom sredinom i sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015,  i SRPS ISO 45001:2018, kao i ispunjavajući postavljene ciljeve, na efikasan i efektivan način, uspostaviće sklad između interesa COPTECH-a uopšte i interesa kupaca, odnosno korisnika.