Prikazani svi od ukupno 15 rezultata

Prikaži bočnu traku
Prikaži 36
Zatvori

Instalacioni optički kabl, sa HFFR plaštom, nemetalni, Duplex

Standard: IEC 60794; VDE 0888
KONSTRUKCIJA:
Optička vlakna:
MM – multimodna 50/125µm ili 62,5/125µm
prema ITU-T Preporukama
Materijal vlakana:
a) jezgro – Silicijumsko staklo visokog kvaliteta: (SiO2) dopirano

Zatvori

Instalacioni, centralni optički kabl, sa HFFR plaštom, nemetalni, Simplex

Standard: IEC 60794; VDE 0888
KONSTRUKCIJA:
Optička vlakna:
SM – monomodna optička vlakna (9/125 µm) G.657A1/A2
prema ITU-T Preporukama
Materijal vlakana:
a) jezgro – Silicijumsko staklo visokog kvaliteta: (SiO2) dopirano Germanijum Dioksidom (GeO2);
b) omotač: Silicijumsko staklo (SiO2)
c) primarna zaštita: Dvoslojna UV obloga na bazi akrilata

Zatvori

Nemetalni optički kabl koncentrično použen, punjen masom za punjenje

Standard: IEC 60794; VDE 0888
KONSTRUKCIJA:
Optička vlakna:
SM – monomodna optička vlakna (9/125 µm)
(G.652D, G.655, G.657A1/A2)
MM – multimodna optička vlakna
(50/125µm; 62,5/125 µm)
prema ITU-T Preporukama

Zatvori

Nemetalni optički kabl, centralni optički kabl sa jednom cevčicom, sa zaštitom od glodara

Standard: IEC 60794; VDE 0888
KONSTRUKCIJA:
Optička vlakna:
SM – monomodna optička vlakna (9/125 µm)
(G.652D, G.655, G.657A1/A2)
MM – multimodna optička vlakna (50/125; 62,5/125 µm)
prema ITU-T Preporukama
Materijal vlakana:
a) jezgro – Silicijumsko staklo visokog kvaliteta: (SiO2) dopirano Germanijum Dioksidom (GeO2)

Zatvori

Nemetalni optički kabl, koncentrično použen, punjen masom za punjenje, sa zaštitom od glodara-TO SM 03 CMARN, A-DF(ZN)B2Y

Standard: IEC 60794; VDE 0888
KONSTRUKCIJA:
Optička vlakna:
SM – monomodna optička vlakna (9/125 µm)
(G.652D, G.655, G.657A1/A2)
MM – multimodna optička vlakna (50/125; 62,5/125 µm)
prema ITU-T Preporukama

Zatvori

Nemetalni optički kabl, koncentrično použen, punjen masom za punjenje, sa zaštitom od glodara-TO SM 03 CMRN, A-DF(BN)2Y

Standard: IEC 60794; VDE 0888
KONSTRUKCIJA:
Optička vlakna:
SM – monomodna optička vlakna (9/125 µm)
(G.652D, G.655, G.657A1/A2)
MM – multimodna optička vlakna (50/125; 62,5/125 µm)
prema ITU-T Preporukama
Materijal vlakana:
a) jezgro – Silicijumsko staklo visokog kvaliteta: (SiO2) dopirano Germanijum Dioksidom (GeO2)

Zatvori

Nemetalni optički kabl, koncentrično použen, suvo punjen, sa zaštitom od glodara

Standard: IEC 60794; VDE 0888
KONSTRUKCIJA:
Optička vlakna:
SM – monomodna optička vlakna (9/125 µm)
(G.652D, G.655, G.657A1/A2)
MM – multimodna optička vlakna (50/125; 62,5/125 µm)
prema ITU-T Preporukama
Materijal vlakana:
a) jezgro – Silicijumsko staklo visokog kvaliteta: (SiO2) dopirano Germanijum Dioksidom (GeO2)

Zatvori

Nemetalni optički kabl, koncentrično použen, suvo punjen, za spoljašnju montažu

Standard: IEC 60794; VDE 0888
KONSTRUKCIJA:
Optička vlakna:
SM – monomodna optička vlakna (9/125 µm)
(G.652D, G.655, G.657A1/A2)
MM – multimodna optička vlakna (50/125; 62,5/125 µm)
prema ITU-T Preporukama
Materijal vlakana:
a) jezgro – Silicijumsko staklo visokog kvaliteta: (SiO2) dopirano Germanijum Dioksidom (GeO2)

Zatvori

Nemetalni samonosivi optički kabl ADSS, centralni optički kabl sa jednom cevčicom

Standard: IEC 60794; VDE 0888
KONSTRUKCIJA:
Optička vlakna:
SM – monomodna optička vlakna (9/125 µm)
(G.652D, G.655, G.657A1/A2)
MM – multimodna optička vlakna (50/125; 62,5/125 µm)
prema ITU-T Preporukama
Materijal vlakana:
a) jezgro – Silicijumsko staklo visokog kvaliteta: (SiO2) dopirano Germanijum Dioksidom (GeO2)

Zatvori

Nemetalni samonosivi optički kabl ADSS, koncentrično poučen

Standard: IEC 60794; VDE 0888
KONSTRUKCIJA:
Optička vlakna:
SM – monomodna optička vlakna (9/125 µm)
(G.652D, G.655, G.657A1/A2)
MM – multimodna optička vlakna (50/125; 62,5/125 µm)
prema ITU-T Preporukama
Materijal vlakana:
a) jezgro – Silicijumsko staklo visokog kvaliteta: (SiO2) dopirano Germanijum Dioksidom (GeO2)

Zatvori

Nemetalni samonosivi optički kabl ADSS, koncentrično poučen

Standard: IEC 60794; VDE 0888
KONSTRUKCIJA:
Optička vlakna:
SM – monomodna optička vlakna (9/125 µm)
(G.652D, G.655, G.657A1/A2)
MM – multimodna optička vlakna (50/125; 62,5/125 µm)
prema ITU-T Preporukama
Materijal vlakana:
a) jezgro – Silicijumsko staklo visokog kvaliteta: (SiO2) dopirano Germanijum Dioksidom (GeO2)

Zatvori

Nemetalni, centralni optički kabl sa jednom cevčicom, za spoljašnju montažu

Standard: IEC 60794; VDE 0888
KONSTRUKCIJA:
Optička vlakna:
SM – monomodna optička vlakna (9/125 µm)
(G.652D, G.655, G.657A1/A2)
MM – multimodna optička vlakna (50/125; 62,5/125 µm)
prema ITU-T Preporukama

Zatvori

Optički kabl, sa korugovanom čeličnom trakom, za spoljašnju montažu

Standard: IEC 60794; VDE 0888
KONSTRUKCIJA:
Optička vlakna:
SM – monomodna optička vlakna (9/125 µm)
(G.652D, G.655, G.657A1/A2)
MM – multimodna optička vlakna (50/125; 62,5/125 µm)
prema ITU-T Preporukama
Materijal vlakana:
a) jezgro – Silicijumsko staklo visokog kvaliteta: (SiO2) dopirano Germanijum Dioksidom (GeO2)

Zatvori

Samonosivi optički kabl, koncentrično použen, sa nosećim čeličnim užetom, za spoljašnju montažu

Standard: IEC 60794; VDE 0888
KONSTRUKCIJA:
Optička vlakna:
SM – monomodna optička vlakna (9/125 µm)
(G.652D, G.655, G.657A1/A2)
MM – multimodna optička vlakna (50/125; 62,5/125 µm)
prema ITU-T Preporukama

Zatvori

Samonosivi, centralni optički kabl sa jednom cevčicom, sa nosećim čeličnim užetom, za spoljašnju montažu

Standard: IEC 60794; VDE 0888
KONSTRUKCIJA:
Optička vlakna:
SM – monomodna optička vlakna (9/125 µm)
(G.652D, G.655, G.657A1/A2)
MM – multimodna optička vlakna (50/125; 62,5/125)
prema ITU-T Preporukama