Prikazani svi od ukupno 12 rezultata

Show 36

Bezhalogeni instalacioni kabl – NHXMH

Standard: DIN VDE 0250 deo 214/215
Naponski nivo U0/U: 300/500 V
Ispitni napon: 2,0 kV
КОNSTRUKCIJA
Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, klase 1 ili višežični klase 2, prema
DIN VDE 0295, IEC 60228
Izolacija: umreženi polimer bez halogena, 2XI1 prema HD 604 S1/DIN VDE 0276-604,
Jezgro kabla: žile koncentrično použene i bojom označene prema HD 308 S2/VDE 0293-308, sa zaštitnim žuto-zelenim provodnikom ili bez njega

Bezhalogeni instalacioni provodnici – H05Z-U, H05Z-K

Standard: HD 22.9
DIN VDE 0282 deo 9
Naponski nivo U0/U: 300/500 V
Ispitni napon: 2,0 kV
КОNSTRUKCIJA
Provodnik: meko žaren bakarni provodnik prema DIN VDE 0295, IEC 60228, za tip:
H05Z-U jednožični klase 1
H05Z-K višežični klase 5
Izolacija: veoma sporo goriva – na bazi poliolefina ili odgovarajućeg sintetičkog polimera (EI5, DIN VDE 0282-1)

Bezhalogeni instalacioni provodnici – H07Z-U, H07Z-R, H07Z-K

Standard: HD 22.9
DIN VDE 0282 deo 9
Naponski nivo U0/U: 450/750 V
Ispitni napon: 2,5 kV
КОNSTRUKCIJA
Provodnik: meko žaren bakarni provodnik prema DIN VDE 0295, IEC 60228, za tip:
H07Z-U puni, klase 1
H07Z-R višežični, klase 2
H07Z-K višežični, klase 5

Bezhalogeni kabl sa poboljšanim osobinama u uslovima požara – H07ZZ-F

Standard: HD 22.9 HD 22.13.S1
DIN VDE 0282 deo 13
Naponski nivo U0/U: 450/750 V
(0,6/1kV za trajno položene kablove)
Ispitni napon: 2,5 kV
КОNSTRUKCIJA
Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, klase 5, prema DIN VDE 0295, IEC 60228
Izolacija: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina ili odgovarajućeg sintetičkog polimera (EI8, DIN VDE 0282-1)
Plašt: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina (EM8, DIN VDE 0282-1)

Bezhalogeni kabl sa poboljšanim osobinama u uslovima požara – N2XH

Standard: HD 604 S1
DIN VDE 0276 deo 604
Naponski nivo U0/U: 0,6/1 kV
Ispitni napon: 4 kV
КОNSTRUKCIJA
Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, klase 1 ili višežični klase 2, prema
DIN VDE 0295, IEC 60228
Izolacija: umreženi polietilen (XLPE) tipa 2XI1 prema HD 604 S1/DIN VDE 0276-604,
Jezgro kabla: žile koncentrično použene i bojom označene prema HD 308 S2/VDE 0293-308, sa zaštitnim žuto-zelenim provodnikom ili bez njega

Bezhalogeni kabl sa poboljšanim osobinama u uslovima požara – N2XH FE-180

Standard: HD 604 S1
DIN VDE 0276 deo 604
Naponski nivo U0/U: 0,6/1 kV
Ispitni napon: 4 kV
КОNSTRUKCIJA
Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, klase 1 ili višežični klase 2, prema
DIN VDE 0295, IEC 60228
Obavijanje: Liskunska staklena traka (mica tape)
Izolacija: umreženi polietilen (XLPE) tipa 2XI1 prema HD 604 S1/DIN VDE 0276-604,

Bezhalogeni kabl sa poboljšanim osobinama u uslovima požara – N2XSEH

Standard: HD 622 S1
DIN VDE 0276 deo 622
Naponski nivo U0/U: 6/10 kV; 12/20 kV; 20/35 kV
Ispitni napon: 15 kV; 30 kV; 50 kV
КОNSTRUKCIJA
Provodnik: višežični bakarni ili aluminijumski provodnik, klase 2, prema DIN VDE 0295,
IEC 60228
Unutrašnji poluprovodni sloj
Izolacija: umreženi polietilen (XLPE) tipa 2XI1 prema HD 604 S1/DIN VDE 0276-604,
Spoljašnji poluprovodni sloj: ekstrudovan i čvrsto zalepljen za izolaciju. Omot od slabovodljive trake.

Bezhalogeni kabl sa poboljšanim osobinama u uslovima požara – N2XSH

Standard: HD 622 S1
DIN VDE 0276 deo 622
Naponski nivo U0/U: 6/10 kV; 12/20 kV; 20/35 kV
Ispitni napon: 15 kV; 30 kV; 50 kV
КОNSTRUKCIJA
Provodnik: višežični bakarni ili aluminijumski provodnik, klase 2, prema DIN VDE 0295,
IEC 60228
Unutrašnji poluprovodni sloj
Izolacija: umreženi polietilen (XLPE) tipa 2XI1 prema HD 604 S1/DIN VDE 0276-604,

Bezhalogeni kabl sa poboljšanim osobinama u uslovima požara – NHXCHX

Standard: DIN VDE 0266
Naponski nivo U0/U: 0,6/1 kV
Ispitni napon: 4 kV
КОNSTRUKCIJA
Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, klase 1 ili višežični klase 2, prema
DIN VDE 0295, IEC 60228
Izolacija: umreženi polimer bez halogena, HXI1 prema DIN VDE 0266

Bezhalogeni kabl sa poboljšanim osobinama u uslovima požara – NHXCHX FE-180 E30/E90

Standard: DIN VDE 0266
Naponski nivo U0/U: 0,6/1 kV
Ispitni napon: 4 kV
КОNSTRUKCIJA
Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, klase 1 ili višežični klase 2, prema
DIN VDE 0295, IEC 60228
Obavijanje: Liskunska staklena traka (mica tape)
Izolacija: umreženi polimer bez halogena, HXI1 prema DIN VDE 0266

Bezhalogeni kabl sa poboljšanim osobinama u uslovima požara – NHXHX FE-180 E30/E90

Standard: DIN VDE 0266
Naponski nivo U0/U: 0,6/1 kV
Ispitni napon: 4 kV
КОNSTRUKCIJA
Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, klase 1 ili višežični klase 2, prema
DIN VDE 0295, IEC 60228
Obavijanje: Liskunska staklena traka (mica tape)
Izolacija: umreženi polimer bez halogena, HXI1 prema DIN VDE 0266
Jezgro kabla: žile koncentrično použene i bojom označene prema HD 308 S2/VDE 0293-308, sa zaštitnim žuto-zelenim provodnikom ili bez njega

NHXHX – Bezhalogeni kabl sa poboljšanim osobinama u uslovima požara

Standard: DIN VDE 0266
Naponski nivo U0/U: 0,6/1 kV
Ispitni napon: 4 kV
КОNSTRUKCIJA
Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, klase 1 ili višežični klase 2, prema
DIN VDE 0295, IEC 60228
Izolacija: umreženi polimer bez halogena, HXI1 prema DIN VDE 0266
Jezgro kabla: žile koncentrično použene i bojom označene prema HD 308 S2/VDE 0293-308, sa zaštitnim žuto-zelenim provodnikom ili bez njega