Profilna bakarna žica

U našoj ponudi imamo:

 - golu profilnu žicu       

 - profilnu žicu izolovanu papirom

 - profilnu žicu izolovanu NOMEX® - om      

 - profilnu žicu izolovanu poliimidnom folijom (KAPTON®)  

Napomena: Kliknite na gornje ikonice   za download odgovarajućeg kataloga u PDF formi

Može se primeniti za:
- proizvodnju transformatora
- proizvodnju elektromotora
- U auto industriji
- Za dalju izolaciju: papir, svila, lak, ...

Nudimo sledeće oblike i kvalitete:
- Okrugli i profilisani poprečni presek 5-120 mm2, širina max. 25mm i debljina min.1mm
- složenih oblika i veličinama shodno narudžbi kupca
- trolna žica prema EN 50 149


Stanje materijala za sve delove:  Meko, tvrdo i polutvrdo

  profile_wire

Okrugla i profilna žica se proizvodi u grupama kvaliteta: F20, F25 i F30, u zavisnosti  od vrednosti zatezne čvrstoće i izduženja.
Moguće je proizvoditi žicu u skladu sa zahtevima standarda ili zahtevima kupca.

copper profile wire