bakarne cevi - asortiman

U našoj ponudi imamo široku paletu bakrenih cevi za različite aplikacije.

Asortiman proizvoda:

U našoj ponudi imamo bakarne cevi s spoljašnjim prečnikom  Ø 5 do 76 mm i debljine zida 0,35 do 2,5 mm,u

               mekom,

              polutvrdom

              i tvrdom stanju

Metričkim i colovnim dimenzijama ..


Oblik Isporuke:

              Cevi u pravoj dužini (polutvrde i tvrde):  2-6 metara dužine

              Bakarne cevi u koturovima (spiralama):  Svetlo žarene  sa koturovima od 15 do 100 metara 

              LWC  Cevi:  Svetlo žarene 

                                                      1) mala koturovi  120 - 160 kg
                                                                       
2
) veliki koturovi  220 - 260 kg

             Kapilarne cevi

 

Bakarne cevi su proizvedene u Srbiji od visoko fosfornog bakra, oznake Cu-DHP (prema EN 1057), s garantovanim sadržajem bakra od 99,90%, min. i fosfora 0,015 do 0,040%. Možemo ponuditi i bakarne cevi izrađene od nekih drugih legura bakra..

Primena:
Klimatizacija i hlađenje, Izmjenjivači toplote, kondenzatori, isparivači, vodovod i sanitarije, Medicinske & Gasne instalacije, solarne aplikacije, za protok pare, vode, vazduha i hidrauličnih vodova, automobilska industrija, za transport hemikalija, za parne turbine, petrohemiju i uljne rafinerije, za gasovode, itd.