COPPER TECHNOLOGY

Coptech je moderna tržišno orijentisana kompanija sa sedištem u Beogradu, specijalizovana za proizvodnju, obradu, inženjering i prodaju bakarnih poluproizvoda sa izgrađenom pozicijom na tržištu Jugoistočne Evrope, bivših Sovjetskih republika, kao i Bliskom istoku.

 
       


__________________PROIZVODI___________________

Bakarne cevi

BAKARNE CEVI

BAKARNA ŽICA

KABLOVI I PROVODNICI

BAKARNA KATODA

LAK ŽICA, PROFILNA i TROLNA ŽICA

CEVI ZA AUTOGAS