Lak žica, profilna i okrugla bakarna žica


Možemo Vam ponuditi sledecu bakarnu žicu


  Lak žica


  Profilna žica

  Trolna žica (Kontaktni vod)

  Bakarna okrugla žica