Bakarna žica

  Okrugla gola žica

  Okrugla lak žica

  Profilna žica

  Trolna žica


OKRUGLA i profilirana bakarna žica

Možemo Vam ponuditi širok spektar promera bakarne žice. Bakarna žica  (DIP-forming žica) može biti sledećih prečnika: 6mm, 8mm, 12mm, 12.7mm, 14mm, 16mm, 18mm ..

Dip-forming postupak je oblik kontinuiranog livenja koji se

zasniva na prolasku žice kroz rastopljeni bakar koji se nalazi

u livnom loncu.

Prednosti dip-forming procesa u odnosu na ostale postupke :

− Superiornija u pogledu kvaliteta i mogućnosti dalje prerade

− Prilikom izvlačenja ima mnogo manje prekida čime se umanjuje otpad u fabrikama lak žice i kablova

− Uslovi rada na Dip-Forming liniji su znatno bolji u odnosu na iste kod drugih postupaka

− U pogledu zagađivanja čovekove sredine kod Dip-forming postupka nema opasnosti, obzirom da je primenjeno topljenje pomoću električne energije.


Tipične karakteristike dip forming žice

 Prečnik žice [mm]

Zatezna čvrstoća [N/mm2]

Izduženje (min.) [%]

Sadržaj kiseonika [ppm]

Elektroprovodljivost ,min. [μS/mm2]

Sadržaj bakra (min.) [%]

Ovalnost [mm]

( 8;12;14;16 ) } 0,38

210÷230

35

20

58,00

99,95

0,4

 Autor: D. Tancic

Može se primeniti za:


- Proizvodnja kablova i provodnika

- Proizvodnju transformatora

- Proizvodnju elektromotora

- U auto industriji

- Za daljnja izolacija: papir, svila, lak, ...

 

U ponudi imamo sledeće oblike i kvalitete:

- Okrugli i profilirani poprečni presek 5-120 mm2, širina max. 25mm i debljina min.1mm

- Složene oblike profila i veličinama prema narudžbi kupca

- Trolna žica prema EN 50 149

Stanje materijala za sve tipove: Meko, tvrdo i polutvrdo stanje

 copper profile wire

Proizvodnja:

 

Okrugla žica i profilina se proizvode u grupama kvaliteta: F20, F25 i F30, u zavisnosti o vrednosti zatezne čvrstoće i izduženja.

Moguća je proizvodnja žice u skladu sa zahtevima standarda i zahtevima kupca.

Svaku pošiljku prati certifikat kvaliteta koji potvrdjuje ispunjavanje potrebnih kvaliteta.

 

bakarna profilna žica

 

Standardi: DIN 43141, ASTM B-47, ASTM B-116, ASTM B-9 ...

 
Dostupna u sledećim materijalima: ED-Cu, CuSn , CuMg, CuCd ili CuAg

Složeni Profili - to radimo prema zahtevu kupca

 

Bakarna žica se proizvodi u Srbija od 100% srpskog bakra. Dakle, možemo dostaviti sertifikat porekla  ~ EUR-1 ~ . To znači da oni ne podležu dodatnoj uvoznoj carini!