Hladjenje i klimatizacija

 

Rešenja za vodove za klimatizaciju i hladjenje shodno standardu EN 12735-1.

Dijapazon dimenzija i detalji pakovanja

   


bakarne cevi u pravoj dužini prema  EN 12735-1 R250 (polutvrde)/R290 (tvrde)

Spoljašnji prečnik (inča) Debljina zida (inča) SWG Dužina (m) * Procenjena količina cevi u buntu
3m Dužine 6m Dužine
3/8 0.032 21 3 & 6 800 400
1/2 0.036 20 3 & 6 600 300
5/8 0.036 20 3 & 6 450 225
3/4 0.048 18 3 & 6 250 125
7/8 0.048 18 3 & 6 250 125
1 1/8 0.048 18 3 & 6 200 100
1 3/8 0.048 18 3 & 6 130 75
1 5/8 0.048 18 3 & 6 100 50
2 1/8 0.048 18 3 50 -
2 5/8 0.048 18 3 50 -

 * Količina zavisi i od drugih faktora tako da je potrebno prethodno se konsultovati sa prodavcem

    

Bakarne cevi u koturima shodno EN 12735-1 R220 (meke)

Spoljašnji prečnik (inča) Debljina zida (inča) SWG Dužina (m) * Procenjeni broj koturova u kutiji
15m Dužine 30m Dužine
1/4 0.028 22 25 & 50 10 6
3/8 0.032 21 25 & 50 7 4
1/2 0.032 21 25 & 50 5 3
5/8 0.036 20 25 & 50 4 2
3/4 0.040 19 25 & 50 3 1
7/8 0.040 19 25 2 -

  * Količina zavisi i od drugih faktora tako da je potrebno prethodno se konsultovati sa prodavcem

Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju.