CoptechCOPTECH doo Beograd

 PIB:                   105087097 

 

Poslovne banke:       1 . Banca Intesa AD Beograd 

                                         2. Erste Banka AD Novi Sad

                                         3. Komercijalna Banka AD Beograd

Prodajno odeljenje:

     Adresa:          Marsala Birjuzova 54,

                            11000 Beograd, Srbija

                Tel:           +381 11 328 25 10

                Tel/Fax:    +381 11 328 25 41

                Tel:           +381 65 3970 300 

                                 +381 64 6684 349 

                                 +381 64 6684 348 

      E-mail: